AddThis Social Bookmark Button

Co należy przygotować do rozliczenia

Poniższa lista jest tylko do sprawdzenia czy nie zapominacie o żadnym dochodzie lub odliczeniu. Ta lista nie jest wyczerpująca i jeśli posiadacie inne rodzaje dochodów lub wydatków, proszę przynieść odpowiednie dokumenty. Każdy ma inne sprawy podatkowe i nie wszystkie poniższe punkty będą Was dotyczyć. Jeśli nie jesteście pewni swojej sytuacji, prosimy o kontakt.

 • Group Certificates (PAYG Summaries) z wszystkich prac w roku podatkowym (informacja o dochodzie i podatku zapłaconym wystawiane przez pracodawców – w wypadku nieotrzymania, proszę skontaktować się z pracodawcą)
 • ETP Summaries – informacje o wypłatach związanych z odejściem z pracy
 • Informacje o dochodzie z oprocentowania (Interest)
 • Informacje o dywidendach otrzymanych
 • Zestawienia dochodu z Managed Funds i innych instytucji finansowych
 • Dochody i koszty związane z nieruchomoścą pod wynajem (investment property)
 • Wydatki na leczenie, jeśli przekroczyły one $1,500 na calą rodzinę, po wszystkich zwrotach z funduszy medycznych
 • Zestawienie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli dochód w roku przekroczył $70,000 na osobę lub $140,000 na rodzinę
 • Własne wpłaty do funduszu emerytalnego na konto swoje lub partnera
 • BSB i numer konta dla szybszego otrzymania zwrotu
 • Jeśli miała miejsce sprzedaż akcji, nieruchomości lub innego majątku, wszystkie dane dotyczące sprzedaży, zakupu oraz kosztów utrzymania (jeśli nie były one odliczone od podatku jako koszty)
 • Dane partnera lub małżonka, łącznie z uzyskanymi przez niego dochodami
 • Dane dzieci łącznie z datami urodzenia oraz kosztów dziennej opieki (Child Care) za poprzedni rok w celu wyliczenia Child Care Rebate
 • Jakiekolwiek inne dokumenty, jeśli uważają Państwo, iż mogą być one przydatne w rozliczeniu podatkowym

Odliczenia od dochodu:

Koszty poniesione w celu uzyskania dochodu odlicza się od otrzymanego dochodu, w efekcie obniżając zobowiązanie podatkowe. W związku z tym należy zachowywać rachunki lub inne dowody wydatku w celu ewentualnego przedstawienia dla ATO w przypadku audytu.

Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, należy zachowywać rachunki za wszystkie koszty związane z tą działalnością. Lista odliczeń jest wtedy dużo obszerniejsza, choć także zawiera poniższe przykłady. Proszę także odwiedzić stronę dla biznesów.

Koszty utrzymania samochodu

 • Jeśli Wasze podróże służbowe nie przekroczyły 5,000 km, można wyliczyć koszty wg stawki kilometrowej; w tym wypadku żadne poniższe informacje nie są potrzebne
 • Koszty paliwa, oleju, serwisów, napraw, rejestracji
 • Koszty odsetek od spłat – proszę przygotować informacje odnośnie planu spłat i odsetek (umowa pożyczki otrzymana przy zakupie)
 • utrata wartości samochodu (wyliczana przez księgowego – proszę przygotować informację związaną z zakupem pojazdu)
 • Koszty spłat leasingowych (miesięczne spłaty – jeśli pojazd przy zawarciu umowy był wart powyżej $57,123, proszę o przyniesienie umowy leasingu)
 • Koszty parkingów oraz opłat za przejazdy
 • Logbook nie jest konieczny lecz odpisy kosztów pojazdu są ograniczone do 1/3 wydatków, jeśli się go nie posiada
 • Okulary słoneczne do prowadzenia samochodu odlicza się osobno

Koszty podróży służbowych

 • Rachunki za bilety lotnicze lub inne środki transportu (koszty podróży samochodem proszę wliczyć w koszty samochodu)
 • Koszty noclegów
 • Jeśli podróż była z noclegiem, koszty posiłków oraz napojów (napoje wyskokowe jedynie przy posiłku)
 • Wszelkie inne koszty związane z podróżą, jeśli były poniesione w związku ze służbowym jej charakterem (np bilety do zoo tylko jeśli wizyta w zoo miała charakter służbowy)
 • Jeżeli otrzymali Państwo Allowance na daną podróż i jest to wyszczególnione na Waszym Group Certificate, koszty można wyliczyć używając tabel kosztów uznanych jako rozsądne przez ATO.

Ubrania

Ubrania można odliczyć wtedy gdy:

 • Jest to ubranie specyficzne dla danego zawodu, np fartuchy, odzież ochronna etc.
 • Ubranie jest uznane za ubiór obowiązkowy i pracodawca zarejestrował dany wzór i kolory jako firmowe
 • Ubranie posiada logo pracodawcy

Można wtedy odliczyć koszt ubrania oraz pranie.

 • Koszule
 • Spodnie
 • Obuwie ochronne
 • Rękawiczki i czapki ochronne
 • Okulary słoneczne lub inne ochronne
 • Inne części odzieży potrzebnej do wykonywania zawodu

Koszty edukacji

Edukację można odliczyć tylko wtedy gdy jest ona bezpośrednio związana z wykonywanym zawodem, np gdy poprawia ona Waszą wiedzę o zawodzie, przyczyni się do podwyżki lub ułatwi awans

 • Koszty kursów
 • Koszty dojazdu do i z uczelni
 • Książki, zeszyty, długopisy, kalkulatory etc
 • Używanie komputera i innych urządzeń (proszę przygotować informację o koszcie i dacie zakupu) – w części, w jakiej były one używane do edukacji
 • Koszt internetu, telefonów, prądu
  Wyposażenie miejsca do nauki
  Inne koszty związane z edukacją

Biuro domowe

Koszt biura można odliczyć tylko wtedy gdy posiadanie biura jest wymogiem pracy, sama praca z domu dla wygody nie jest powodem do odliczenia

 • Koszt wynajmu – w części odnoszącej się do powierzchni podłogowej biura – biuro musi być fizycznie oddzielone od części mieszkalnej i oddzielenie to musi być trwałe
 • Koszt prądu – dopuszczalne jest racjonalne odliczenie kosztu prądu za godzinę pracy – proszę spisywać godziny przepracowane w domu
 • Koszt internetu, telefonu

Inne:

 • Kremy i inna ochrona przeciwsłoneczna
 • Używanie komputera lub laptopa do pracy
 • Zakup książek, magazynów i czasopism związanych z pracą
 • Małe koszty biurowe (długopisy, notatniki, kalkulatory, tonery do drukarek, papier)
 • Przynależność do organizacji związanych z pracą, koszty konferencji
 • Telefon domowy (landline) oraz komórkowy (mobile phone)
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania zawodu
 • Naprawy narzędzi, komputerów i innych urządzeń związanych z pracą
 • Koszty związane z księgowością oraz rozliczeniami podatkowymi
 • Datki charytatywne (donations)
 • Ubezpieczenie dochodu (Income Protection Insurance)
 • Inne koszty związane z uzyskaniem przychodu lub pracą
 
Time in Sydney
Contact us

+ 61 2 9386 0500
Napisz do nas
Inne kontakty

Level 21 Suite 2
78 Spring Street
Bondi Junction NSW 2022

Wejscie takze od
171 Oxford Street

mapa

Godziny otwarcia:
Mon-Fri 10am to 6pm
Sat 10am to 3pm